Projekty

Bytové budovy

    Dvoj a viac bytové
Bytový dom Martinák
bloky: F7, F3, F4, F11, F6, F8, H2, H1, G2, G1, C, D
Internát SPU, Nitra
Novostavba Obytná skupina Nitra Čermáň IV. Etapa
Nová Nitra, bytový dom

Nebytové budovy

    Hotely
Horský hotel Poľana
    Budovy pre administratívu
Rekonštrukcia administratívnej budovy CORADO v Nitre
Rekonštrukcia budovy Okresného súdu v Nitre
Novostavba administratívnej budovy In Antis, Nitra
Rekonštrukcia administratívnej budovy Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Nitre
    Budovy pre obchod a služby
Rekonštrukcia obchodných priestorov firmy Romex v Nitre
Novostavba pošty a poštovej banky v Topoľčanoch
Novostavba Mounfield, MAX Nitra
Novostavba Kaufland Nitra, Klokočina
Novostavba K CERO, Nitra
Novostavba Lidl, Nitra
    Budovy pre dopravu a telekomunikácie
Rekonštrukcia budovy Hlavnej pošty v Nitre
Rekonštrukcia budovy pošty, Zlaté Moravce
    Priemyselné budovy a sklady
Novostavba administratívno – výrobnej haly Tekmar, Nitra – Lužianky
Rekonštrukcia materskej školy na výrobnú prevádzku RIALTO – HANDLOVÁ
Novostavba administratívno-prevádzkovej budovy FRO KOVOPLAST v Nitre
Rekonštrukcia EUROFIL DRÔTY s.r.o.
Novostavba výrobnej haly Nitrasklo, Nitra
Rekonštrukcia areálu Herman, Nitra
Výstavba priemyselného parku, Vráble
    Budovy na kultúru, verejnú zábavu, vzdelávanie a pre zdravotníctvo
Výstavba Mestskej haly, Nitra
Novostavba Liečebného pavilónu Fakultnej nemocnice, Nitra
Rekonštrukcia Detského oddelenia Fakultnej nemocnice v Nitre
Novostavba Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica
Letné kúpalisko, Nitra
Rekonštrukcia Gymnázia Párovská, Nitra
Rekonštrukcia budovy Pamiatkového ústavu v Nitre
Novostavba pavilónu FKI SPU v Nitre
Rekonštrukcia Základnej školy Komjatice
Novostavba SPU v Koliňanoch
Novostavba pavilónu Základnej školy Tulipánová, Nitra
    Ostatné nebytové budovy
Rekonštrukcia budov Krajského riaditeľstva PZ Nitra
Rekonštrukcia budovy Okresného oddelenia PZ Topoľčany pre MV SR
Rekonštrukcia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Nitra
Rekonštrukcia Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
Novostavba Pastoračného centra, Nitra
Rekonštrukcia fasády piaristického Kostola sv. Ladislava v Nitre
Novostavba rímsko-katolíckeho kostola sv. Ladislava v Topoľčanoch
Novostavba sídla Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre
Rekonštrukcia budovy Slovenskej katolíckej charity v Nitre
Rekonštrukcia budovy Správy majetku mesta Nitry
Rekonštrukcia budovy a areálu Ústavu na výkon väzby v Nitre
Rekonštrukcia kaštieľa v Pečeniciach

Dopravná infraštruktúra

    Cestné a miestne komunikácie
Vybudovanie okružnej križovatky, Šaľa
Mostné prepojenie ulice Slančíkovej a Wilsonovho nábrežia cez rieku Nitra (Chrenovský most), Nitra
Výstavba verejnej infraštruktúry – VISTEON Nitra
Vybudovanie primárnej komunikácie a okružnej križovatky, Priemyselný park Nitra Sever
Vybudovanie sekundárnej komunikácie B, Priemyselný park Nitra Sever
Výstavba spevnených plôch RIALTO – BOŠANY
Rekonštrukcia ciest Nové Zámky
Rekonštrukcia ciest Trnovec nad Váhom
Rekonštrukcia ciest Cabaj
Rekonštrukcia ciest areálu Herman, Nitra

Potrubné rozvody, telekom. a elektrické rozvody a vedenia

    Miestne – voda, teplo, kanalizácia
Novostavba tepelného hospodárstva pre EMO Mochovce
Novovybudovanie vonkajšej kanalizácie a vonkajšieho vodovodu (objekty SO-04 a SO-05) Nitra Čermáň pre firmu MARTINÁK s.r.o., Bratislava
Výstavba inžinierskych sietí, Priemyselný park Nitra Sever
Výstavba inžinierskych sietí RIALTO – BOŠANY
EUROFIL DRÔTY Nitra – ČOV priemyselných vôd
Vybudovanie kanalizácie, Dolné Krškany
Rekonštrukcia zásobovania mestskej časti Nitra – Chrenová ÚK a TÚV
Rekonštrukcia zásobovania mestskej časti Nitra – Párovce ÚK a TÚV
Výstavba kanalizačného rádu v obci HOSŤOVÁ
Výstavba vodovodu Nemčiňany, Martovce
Novostavba kotolne, Nitra – Chrenová
Vybudovanie kanalizácie, Nitra – Zobor
Kanalizačný rád Jelšovce – obec Jelšovce
Výstavba kanalizačného rádu v obciach Veľký Meder, Paňa, Pata
Novostavba kanalizačného zberača, Nitra – Krškany
Výstavba inžinierskych sietí LIDL Nitra
VW Bratislava
Rekonštrukcia areálu Herman, Nitra

Ostatné inžinierske stavby

    Športové a rekreačné
Výstavba školských ihrísk, Nitra
    Ostatné inžinierske stavby
Vybudovanie skládky komunálneho odpadu LIPOVÁ
Novostavba vodného a odpadového hospodárstva Nápravnovýchovného ústavu v Želiezovciach
Novostavba čistiarne odpadových vôd diaľničného úseku Zeleneč
Čistička odpadových vôd Trenčianska Teplá

galéria

20160927_124033

Zlaté Moravce, ČOV

20150320_112249

ČOV Trenčianska Teplá

IMG_7619

Adria Ropovod

Nemocnica nitra (2)

Liečebný pavilón, NR

Kanalizácia krskany

Naše realizácie

IMG_9433

Kanalizácie